8 juni open dag hbo-AD

Komend najaar gaat opnieuw een tweejarig hbo-ad opleiding voor de bouwtoelevering van start bij hogeschool Avans. Op 8 juni is er een open avond voor deeltijdopleidingen waar belangstellenden uit de bouwmaterialen-, hout, ijzerwaren- en technische groothandel terechtkunnen voor meer informatie. De avond start om 18.00 uur.

Het complete programma en adresgegevens vindt u hier. Ook aanmelden kan via de website van Avans Hogeschool.

Houtcafé; Scoren met houtproducten – resultaten milieustudies: van kozijnen tot damwanden

Op 19 mei 2016 organiseert Centrum Hout een Houtcafé over de milieuscores van hout en houtproducten. Diverse  LCA deskundigen (o.a. SHR en EY) presenteren de bevindingen uit verschillende LCA studies die in opdracht van de VVNH en haar Sectiebesturen zijn uitgevoerd. Daarnaast ook ruime aandacht voor een aantal studies die zijn gedaan in nauwe samenwerking met de NBvT en FSC Nederland.

Verplichte eisen vakbekwaamheid chauffeurs (code 95)

In de Europese Richtlijn vakbekwaamheid worden eisen gesteld aan beroepschauffeurs. Die vakbekwaamheid kan alleen behouden blijven als er nascholing is gevolgd.
Chauffeurs zijn verplicht 35 uur per 5 jaar nascholing te volgen, waarvan minimaal 7 uur besteed moet worden aan praktijktraining. Wordt niet aan de nascholingsplicht voldaan, dan mag een chauffeur niet meer beroepsmatig rijden.