Hogeschool Utrecht stopt met AD Bouwtoelevering

Het college van bestuur van de hogeschool Utrecht heeft aangekondigd te willen stoppen met de Associate Degree (AD)-opleiding en dus ook met de AD Bouwtoelevering.

Namens de betrokken brancheorganisaties (Koninklijke VVNH, Koninklijke Hibin en de Technische groothandel) en de werknemersorganisaties is er een brief te gestuurd aan het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht. De betrokken organisaties willen dat de hogeschool het voornemen niet uitvoert en hebben een gesprek aangevraagd.

De hogeschool heeft aangegeven dat het voornemen geen directe gevolgen heeft voor de huidige AD-Bouwtoelevering groep (gestart in september 2012). De studenten hebben tot december 2014 om de studie met succes en een geaccrediteerd diploma af te ronden. Maar Koninklijke Hibin, Koninklijke VVNH, de Technische Groothandel en de bonden willen dat het ook voor nieuwe groepen mogelijk blijft deze studie te volgen. De opleiding functioneert naar tevredenheid van werkgevers en studenten. De brancheorganisaties zien dan ook geen enkele reden waarom de opleiding gestaakt zou moeten worden. Het is sinds de start in 2010 bovendien steeds gelukt voldoende studenten voor deze opleiding te interesseren. "Gezamenlijk zijn we in staat geweest een bouwtoeleveringspecifieke opleiding te ontwikkelen die eerder in deze vorm niet bestond en die een belangrijke bijdrage levert aan de verdere professionalisering van de groothandel in de bouwtoelevering”, aldus de organisaties in de brief aan het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht. De organisaties wijzen erop dat de ontwikkeling van de Associate Degree-opleiding Bouwtoelevering mede is gefinancierd door de genoemde branche- en werknemersorganisaties (via de paritaire scholingfondsen).