Nieuwbrief september 2016

In deze nieuwsbrief

  • Start moduul Basiskennis (CTH)
  • Het HOC gaat digitaal
  • Cursusagenda

Een juist advies leidt tot een hogere verkoop!

Op 13 oktober a.s. start in Almere het moduul Basiskennis. Dit moduul is onderdeel van de opleiding Commercieel technisch medewerker houthandel (CTH)

Doel: van het moduul Basiskennis is het opdoen van praktisch toepasbare basiskennis.

Binnen dit moduul worden de volgende onderwerpen behandeld:

Basiskennis hout: Dit hoofdstuk behandelt 17 houtsoorten, het herkennen van hout, de eigenschappen van deze houtsoorten, de duurzaamheid en de kenmerken. Tevens komt het keuren, sorteren en de regelgeving aan de orde.

Boskennis: Dit hoofdstuk geeft de cursist informatie over de verschillende typen bos, groeiplaatsfactoren, functies van het bos, verschillende soorten bosbeheer en wereldhoutproductie.

Houtveredeling: Dit hoofdstuk verstrekt informatie over het drogen van hout, houtverduurzaming, lamineren, vingerlassen en lijmen. Ook nieuwe ontwikkelingen als acetyleren en Plato worden behandeld.

Bewerkingen: In dit hoofdstuk worden de machinale houtbewerkingen behandeld. Verder wordt er aandacht besteed aan verbindingen en de oppervlakte-afwerking.

Plaatmaterialen: In het kort wordt hier ingegaan op de soorten plaatmaterialen, de afzetmarkten en de toepassingsmogelijkheden. In het moduul Plaatmaterialen worden deze onderwerpen verder uitgediept.

Toepassingen: In dit hoofdstuk worden de verschillende gebruiksmogelijkheden van hout, zoals de bouw, weg- en waterbouw, interieur, recreatie en verpakking behandeld.

Data: 13, 27 oktober, 3 november, praktijkdag week 47/48 Examen 8 december.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Hout Opleidings Centrum of HMC cursus en training. Aanmelden klik hier.


Het HOC gaat digitaal

Geen mappen met lesmateriaal meer. Een pc, laptop, tablet of mobiel is voldoende. Of u nu thuis of op uw werk inlogt. U kunt studeren vanaf elke plek.

Deze week start de pilot van de digitale versie van de schriftelijke Basiscursus hout en plaatmateriaal. Voor deze pilot zijn houthandelsbedrijven benaderd om medewerkers aan te melden die hieraan willen meewerken.
Het aantal aanmeldingen hebben onze verwachtingen ruimschoots overtroffen.

De pilot zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen en dient een twee-ledig doel. Enerzijds het opdoen van kennis voor de cursist, anderzijds is het voor het HOC een leermoment om over de Hout-Academy feedback te ontvangen.


Cursusagenda

CTH Basiskennis 13, 27 oktober, 3 november, praktijkdag week 47/48 Examen 8 december.
CTH Commercie

17 en 24 november, 8 december. Examen 19 december 

Verkoper als onderscheidende factor 24 oktober, 7 november
Praktijkopleider 17, 18 november en 8 en 9 december 2016