Nieuwsbrief oktober 2016

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het moduul Basiskennis. 

Dit moduul is onderdeel van de opleiding Commercieel technisch medewerker houthandel (CTH).

Doel: van het moduul Basiskennis is het opdoen van praktisch toepasbare basiskennis.

Binnen dit moduul worden de volgende onderwerpen behandeld:

Basiskennis hout
Dit hoofdstuk behandelt 17 houtsoorten, het herkennen van hout, de eigenschappen van deze houtsoorten, de duurzaamheid en de kenmerken. Tevens komt het keuren, sorteren en de regelgeving aan de orde.

Boskennis
Dit hoofdstuk geeft de cursist informatie over de verschillende typen bos, groeiplaatsfactoren, functies van het bos, verschillende soorten bosbeheer en wereldhoutproductie.

Houtveredeling
Dit hoofdstuk verstrekt informatie over het drogen van hout, houtverduurzaming, lamineren, vingerlassen en lijmen. Ook nieuwe ontwikkelingen als acetyleren en Plato worden behandeld.

Bewerkingen
In dit hoofdstuk worden de machinale houtbewerkingen behandeld. Verder wordt er aandacht besteed aan verbindingen en de oppervlakte-afwerking.

Plaatmaterialen
In het kort wordt hier ingegaan op de soorten plaatmaterialen, de afzetmarkten en de toepassingsmogelijkheden. In het moduul Plaatmaterialen worden deze onderwerpen verder uitgediept.

Toepassingen
In dit hoofdstuk worden de verschillende gebruiksmogelijkheden van hout, zoals de bouw, weg- en waterbouw, interieur, recreatie en verpakking behandeld.

Voor meer informatie of aanmelden, tot 7 oktober a.s.!, kunt u terecht op de website van het Hout Opleidings Centrum of HMC cursus en training.