Samenwerking HOC met KCBT

Het HOC heeft besloten haar opleidingen niet meer door het HMC te laten uitvoeren maar door Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT). Het HMC voerde de opleidingen uit en zorgde voor werving van leerlingen. Door het geringe aantal leerlingen was het niet langer verantwoord een infrastructuur in stand te houden. Het nieuw opgerichte Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT), waar ook Hibin Opleidingen zich bij aangesloten heeft, bood de gelegenheid om hier bij aan te sluiten. Het HOC meent door samen met Hibin Opleidingen een stevige basis te hebben gevormd voor instandhouding van de opleidingen. Het KCBT zal de taak van het HMC overnemen. Henny Wellinghoff, onze contactpersoon, is inmiddels bij het KCBT in dienst.

Momenteel is het HOC bezig met het overzetten van de opleidingen naar het nieuw opgerichte Kenniscentrum Bouwtoelevering.
Voor opleidingsvragen kunt u bij het HOC of bij het KCBT terecht. Het KCBT is telefonisch te bereiken op 085-2222270 (alg. tel.) / 06-40190048 (Henny Wellinghoff) of via e-mail info@kcbtopleidingen.nl.
Het HOC is telefonisch bereikbaar op 036-5292060 (woensdag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur) of via e-mail info@houtopleidingscentrum.nl.