Subsidieregeling Praktijkleren vervangt WVA

Op 1 januari 2014 treedt de Subsidieregeling praktijkleren in werking.De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

De verandering betekent in de praktijk een halvering van het budget (van 400 miljoen naar 209 miljoen).

De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. De subsidieregeling is 5 november 2013 gepubliceerd.

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die werkgevers maken voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor meer informatie over de beschikbare bedragen, voorwaarden en het aanvragen van subsidie, kunt u terecht op de website van AgentschapNL.