Hbo-AD

In samenwerking met het Hout Opleidings Centrum en het Kenniscentrum Handel heeft Hibin Opleidingen de opleiding afgestemd op de hout - en bouwmaterialenhandel.

Doel: inspelen op veranderde marktontwikkelingen, zoals veranderde bouwprocessen, stabiliserende woningvoorraad, dalende nieuwbouw, duurzaamheid en
branchevervaging en - verbreding. Om daar als hout- en bouwmaterialenhandel adequaat op in te spelen zijn extra kennis en vaardigheden nodig. De AD-opleiding voor commerciële
managementfuncties in de hout- en bouwmaterialenhandel biedt deze.

Wet vermindering afdrachten

Het Hout Opleidings Centrum steunt het pleidooi van de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB) voor handhaving van de Wet vermindering afdracht (WVA) onderwijs. De in het regeerakkoord genoemde subsidieregeling die hiervoor in de plaats zou moeten komen, leidt volgens de SBB tot onnodig hoge administratieve lasten.