disclaimer

De website van Hout Opleidings Centrum is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Hout Opleidings Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Hout Opleidings Centrum is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Hout Opleidings Centrum te worden verzocht.