The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Search

HOC in het kort

Scholingsloket houthandel

Het Hout Opleidings Centrum (HOC) zorgt voor de scholing van werkgevers en werknemers in de houthandel. De opleidingsbehoefte van de houtbranche staat hierbij centraal. Zo kunt u bij het HOC terecht met al uw vragen en wensen op het gebied van:

  • beroepsopleidingen
  • cursussen en trainingen
  • e-learning modules
  • maatwerktrajecten

Jaarlijks worden honderden werknemers in de houthandel via het HOC opgeleid, bijgeschoold of omgeschoold. Het opleidingscentrum vertaalt de behoefte van de houtbranche en relevante ontwikkelingen naar praktijkgerichte vakopleidingen, cursussen, trainingen, studiedagen en dergelijke.

Gerenommeerde opleidingsinstellingen zorgen voor de scholing en voor het ontwikkelen van het les- en studiemateriaal. Het HOC bewaakt de kwaliteit en de kwantiteit van het scholingsaanbod in de houthandel. Dit gebeurt onder andere via branchegesprekken en onderzoeken. Ook werkt het HOC intensief samen met andere brancheorganisatiesonderwijsinstellingen en kenniscentra.
Via al deze activiteiten hoopt het HOC een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van houthandelsbedrijven en haar medewerkers.

Het aanbod aan cursussen/opleidingen kunt u vinden door bovenaan van deze website bij het menu naar ‘Opleidingen’ te gaan.