Personeelsontwikkeling

Scholing in de houthandel werkt! De houthandelbranche is constant in beweging. Markten veranderen snel en uw klanten stellen steeds hoger eisen aan uw producten en uw dienstverlening. Ook de techniek staat niet stil. En dan zijn er natuurlijk nog de strengere eisen op het gebied van milieu, arbo en kwaliteit.

Dit alles vraagt om een grote actuele kennis van u en uw werknemers. Investeren in scholing kan uw bedrijf dan ook veel voordelen opleveren:

 1. Scholing tilt uw bedrijf naar een hoger niveau
  Beter geschoold personeel leidt tot hogere kwaliteit en een betere dienstverlening.
   
 2. Scholing houdt u scherp
  Stilstand is achteruitgang in de houthandel, waar (technologische) ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Door te investeren in kennis blijft u uw concurrenten een stap voor.
   
 3. Scholing verhoogt de productiviteit
  Werknemers zijn beter gemotiveerd en breder inzetbaar. Ook daalt het ziekteverzuim vaak.
   
 4. Scholing motiveert en bindt werknemers aan uw bedrijf
  Goed personeel is moeilijk te vinden. Door werknemers op te leiden zorgt u voor doorstroming van uw personeel en houdt u ervaren, goed opgeleide mensen binnen uw bedrijf.
   
 5. Scholing is goed voor uw reputatie
  Via scholing laat u zien dat uw bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Subsidies en fiscale voordelen
De overheid stimuleert een leven lang leren. Daarom profiteert u als werkgever in de houthandel van subsidies en fiscale voordelen voor het scholen van uw werknemers. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met het HOC, email: info@houtopleidingscentrum.nl.