Verplichte eisen vakbekwaamheid chauffeurs (code 95)

vakbekwaamheid chauffeurs

In de Europese Richtlijn vakbekwaamheid worden eisen gesteld aan beroepschauffeurs. Die vakbekwaamheid kan alleen behouden blijven als er nascholing is gevolgd.

Chauffeurs zijn verplicht 35 uur per 5 jaar nascholing te volgen, waarvan minimaal 7 uur besteed moet worden aan praktijktraining. Wordt niet aan de nascholingsplicht voldaan, dan mag een chauffeur niet meer beroepsmatig rijden.

De nascholing kan worden gevolgd bij Blom-opleidingen (www.blomopleidingen.nl). Een gecertificeerd opleidingsinstituut. Het HOC heeft met Blom een korting voor houthandelsbedrijven van 25% afgesproken.

De training kan ook in-company gedaan worden. Als u bereid bent die training ook aan chauffeurs uit de regio, maar wel werkzaam bij een houthandel, aan te bieden dan krijgt u van het HOC een tegemoetkoming van € 250,- van de kosten. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Diana Verhage van het HOC tel. 036 – 5292060 of d.verhage@houtopleidingscentrum.nl). Wij kunnen dan collega houthandelsbedrijven met eigen chauffeurs zoeken.